MIKROPIGMENTACJA BRODAWKI PIERSIOWEJ
w ramach projektu "Motyle Świadomości" zapraszam na BEZPŁATNY zabieg

Każdy z nas no­si w so­bie piękno. Cała sztu­ka po­lega na tym, by umieć je od­kryć

Éric-Emmanuel Schmitt